Disclaimer

Proclaimer
Dorpgemeenschap WIDAR (verder WIDAR) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Kom je echter toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij jouw reactie bijzonder op prijs. Je kan zelf kiezen op welke wijze je ons dit wilt laten weten. Al onze contactgegevens staan op de contactpagina.

Privacy
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heb je steeds inzage in de persoonsgegevens die je via deze website aan WIDAR bezorgt. Indien je dat wenst, schrappen of corrigeren we deze gegevens. Maak hiervoor gebruik van onze contactpagina. 

WIDAR hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

  • De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend. WIDAR treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van jouw persoonsgegevens misbruik maken.

Copyright
Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van WIDAR. Je kan citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. Je kan reproduceren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan de WIDAR de houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort, moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via deze website word je met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. WIDAR beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je ter informatie en voor jouw gebruiksgemak aangeboden. WIDAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.