Nieuws

De oude schuur: het dak eraf ...

(28 september 2017)

De oude schuur: de bouw is begonnen ...

(midden september 2017)

De afbraak van de oude schuur is gestart! Dit om de bouw van een nieuw tuingebouw te kunnen realiseren...

We houden u zeker en vast op de hoogte...

  

 

Georgië: volop aan het bouwen aan de toekomst ...

(midden september 2017)

In onze Khedeli-gemeenschap te Georgië, onze zusterinstelling die wij al 18 jaar ondersteunen, wordt er aan de toekomst gebouwd... en dat mag u letterlijk nemen want sinds kort is het 3e huis in afwerkingsfase. Het zal onderdak geven aan 10 kinderen met een handicap.

Hier enkele foto's, alsook van de omgeving. 

Melkverwerking: genoeg melk en kaas nu!

(einde augustus - begin september 2017)

Er is heugelijk nieuws: onze koeien geven nu weer zoveel melk dat er genoeg kazen kunnen gemaakt worden! Alsook platte kaas, yoghurt en onbehandelde melk zullen we genoeg kunnen verkopen. 

Ziehier een impressie van hoe onze kaasrijping er momenteel uitziet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfeerbeelden: iedereen helpt mee het stro te laden

(einde augustus 2017)

 

 

Weekendje steenkappen o.l.v. Linde De Donder

(weekend van 19 en 20 augustus 2017)