Erkenning FAM

Sinds 1 januari 2015 zijn we mee ingestapt in het project FAM, dit staat voor Flexibel Aanbod Meerderjarigen, waarbij het mogelijk wordt om meer zorg op maat voor volwassenen aan te bieden.

Dit project is opgestart door het VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – en zal ons voorbereiden op de nieuwe vorm van persoonsvolgende financiering.

Het project FAM heeft verschillende begeleidingsvormen. Voor verder vragen hierover kan u terecht bij ons zorgloket.