Privacy beleid en Gebruiksvoorwaarden

WIDAR VZW, Lipseinde 43, 2330 Merksplas, hierna vermeld als WIDAR.
Laatst aangepast op 15 mei 2018.

WIDAR is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Kom je echter toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij jouw reactie bijzonder op prijs. Je kan zelf kiezen op welke wijze je ons dit wilt laten weten. Al onze contactgegevens staan op de contactpagina.

Privacy beleid

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), heb je steeds recht tot inzage, rectificatie, gegevensoverdracht en recht om vergeten te worden van de persoonsgegevens die je via deze website aan WIDAR bezorgt. Indien je dat wenst, geven we een overzicht van je gegevens, schrappen of corrigeren we deze gegevens. Maak hiervoor gebruik van onze contactpagina.

WIDAR hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. De verzamelde gegevens kunnen bestaan uit je naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die je in een bericht stuurde naar WIDAR.

De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend.

WIDAR treft de best mogelijke marktconforme veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van jouw persoonsgegevens misbruik maken.

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en dit voor maximaal 1 jaar.
WIDAR maakt geen gebruik van jouw gegevens voor geautomatiseerde besluitvorming.

WIDAR bewaard geen persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar oud, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van een ouder of wettelijke voogd.

Indien je vermoed dat jouw gegevens onrechtmatig verwerkt werden door WIDAR heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie: https://www.privacycommission.be/nl/contact

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WIDAR gebruikt enkel en alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. WIDAR gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kan jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Echter bij het blokkeren van functionele cookies kan het zijn dat de website van WIDAR niet geheel juist functioneert omdat deze noodzakelijk zijn. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

WIDAR gebruikt geen analytische of tracking cookies.

Copyright

Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van WIDAR. Je kan citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. Je kan reproduceren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan de WIDAR de houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort, moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website word je met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. WIDAR beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je ter informatie en voor jouw gebruiksgemak aangeboden. WIDAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.