Gimle: Noodhulp

Wat is Gimle en waarom dit project?

gimleVanuit onze werkomgeving Widar hebben wij de mogelijkheid ademruimte, ontspanning, heilzaam werk en nog vele andere dingen aan te bieden aan mensen, kinderen en volwassenen, in nood.

Deze werkomgeving bestaat uit:

  • verschillende woonlocaties
  • een boerderij
  • een tuinderij
  • bos, velden en paden …
  • Ook zijn er diverse werkgebieden aanwezig waaronder bakkerij en weverij.

Er heerst rust, schoonheid en een positieve sfeer dankzij de aanwezigheid van de bewoners met een mentale beperking.
Vanuit onze werkervaring als opvoeders en pedagogen hebben wij tevens de mogelijkheid onze persoonlijke krachten en expertise in te zetten voor dit soort vrijwilligerswerk.

Wat is het eerste project dat we met Gimle willen uitvoeren?

Een aanbod voor de vluchtelingenkinderen en -jongeren, met en zonder beperking, die verblijven in in Corsendonk Apartments in Turnhout.

Opvoeders en pedagogen, werkzaam in het woon-werkcentrum Widar voor mensen met een beperking ontvangen op woensdagnamiddagen kinderen uit bovengenoemd vluchtelingencentrum.

Wij willen verschillende binnen- en buitenactiviteiten aanbieden, zoals het verzorgen van dieren, ervaren van de natuur, allerlei soorten spelen, knutselen, koken, vertellen en poppenspel en wat verder nog goed en nodig zal blijken als we de kinderen beter leren kennen. Het zal in de proefperiode van 2 maanden gaan om een 10-tal kinderen en een kleiner aantal volwassenen die hen begeleiden als ouder, vertaler of medewerker van het Fedasilcentrum.

Bij positief resultaat en mits bijkomende fondsen is er een uitbreiding van project mogelijk. De startdatum was op 02/12/2015

Hoe zijn we met dit project begonnen?

Na enkele verkennende bijeenkomsten van de vier initiatiefnemers (Denise Schelllekens, Jasper Lauwerysen, Maria Nouws en Veerle van Mansfeld) legden wij ons toe op het leggen van contacten en het zoeken van vrijwilligers voor vervoer etc. We informeren ons via beschikbare literatuur en internetinformatie. Op dinsdagnamiddag is ons overlegmoment: delen van informatie, terugblik, vooruitblik, delen van ervaring.

Op de woensdagnamiddagen van 14.00 uur tot 17.30 uur zullen de kinderen met hun begeleidende volwassenen ontvangen worden. Het namiddagprogramma kan er als volgt uitzien: 14.00 uur verwelkoming en op speelse manier delen van informatie en indelen in groepjes, 14.30 uur activiteiten in 2 tot 3 groepjes: natuurbeleving op de boerderij, kookactiviteit, binnen activiteit met spel en knutselen. 16.00 uur nuttigen van zelfbereide eenvoudige maaltijd/ vieruurtje, afsluiten met kringspel en verhaal/poppenspel 17.30 uur afsluiten.

Wat verwachten we van ons initiatief voor de kinderen in kwestie?

Dat het een meerwaarde zal zijn voor hun levenskwaliteit, het langzaam hervinden van de beleving van kind zijn, verbetering van hun psychisch welbevinden, en ook een stap in de positieve integratie in de Belgische samenleving.

Van waar komt de naam Gimle?

Deze naam komt uit de Noordse mythologie; uit het boek EDDA. De naam betekent ‘tegen het vuur beschermde plaats’.

in zonlicht glanzend
zie ik een zaal
met gouden daken
op Gimle staan
wakkere helden
zullen daar wonen
een zorgeloos leven
leiden in vreugde

Gimle wordt omschreven: van alle plaatsen zal Gimlé de beste zijn om te vertoeven op het kritieke moment van de overgang. De overlevers zullen een nieuwe wereld kunnen opbouwen, aanvangend met Gimlé.

Dus deze naam vonden wij mooi toepasbaar op ons nieuw project. Gimle op Facebook!