Vorming: opleidingen

Een gratis leermoment op Widar op woensdagavonden, geen specifieke voorkennis of inschrijving vereist.

Het aanbod voor de komende weken/maanden kan u hier raadplegen:

 

Beste collega’s in de heilpedagogie en sociaaltherapie in Vlaanderen,

In 2019 herdenken we het feit dat de heilpedagogie en sociaaltherapie in Vlaanderen 50 jaar geleden is gestart, in 1969.

We willen dit doen door bijzondere aandacht te schenken aan hoe het begon. Van daaruit kan je kijken naar de verdere ontwikkeling van de beweging. Nieuwe vragen komen uit deze tijd op ons af. Hoe geven we in de toekomst vorm aan de zorg, er van uitgaande dat elk wezen een uniek geestelijk wezen is?

In 1924 -van 25 juni tot 7 juli- gaf Rudolf Steiner twaalf voordrachten. De voordrachten werden niet openbaar aangekondigd. De aanwezigen werden individueel uitgenodigd. Zij vormen het echte spirituele fundament van de heilpedagogische-sociaaltherapeutische beweging, samen met de kinderen die tijdens de voordrachten besproken werden.

Om deze reden willen wij twaalf bijeenkomsten organiseren waarin we deze voordrachten bestuderen. De bijeenkomsten gaan door in Widar, Lipseinde 43, Merksplas, in het zaaltje naast de bakkerij.

Iedere bijeenkomst zal gewijd zijn aan een thema, een leidend motief,  dat we uit één van de twaalf voordrachten van de heilpedagogische cursus halen. De bijeenkomsten gaan telkens door op zaterdagvoormiddagen van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Twaalf richtinggevende motieven voor twaalf bijeenkomsten om inhoudelijk het 50 jarig bestaan van de heilpedagogie en de sociaaltherapie in Vlaanderen te vieren. Dat willen we u vanuit Widar aanbieden als jubileum geschenk.

Vooraf inschrijven voor deze cursus is gewenst. Met het innerlijk motief om zich te engageren voor de gehele cursus.

Het programma is als volgt:

10u tot 11u                            Inleiding

11u tot 11u30                        Feestelijke pauze

11u30 tot 12u30                  Verdieping door gesprek

We hopen u als deelnemer aan deze inhoudelijke viering van 50 jaar heilpedagogie en sociaaltherapie te mogen verwelkomen. Zo leggen we samen een fundament voor de toekomst.

Paul van Meerbergen, Jan Borghs

——————————————————————————————————————————————————————————–

DE TWAALF RICHTINGGEVENDE MOTIEVEN:  

2 maart 2019: “…Want wij moeten ons realiseren dat alles wat bij onvolkomen ontwikkelde kinderen, bij ziekelijke kinderen kan optreden, op intiemere wijze ook aan het zogenaamde gezonde zielenleven kan worden waargenomen; men moet slechts het normale zielenleven op een adequate wijze kunnen observeren…Bij elke mens zit wel ergens in een hoekje van zijn zielenleven een zogenaamde abnormaliteit…”

30 maart 2019: “Je doet iets wat anders de goden doen in het leven tussen dood en volgende geboorte.

27 april 2019: “Wie zelf tot juiste inzichten komt, zal in concrete gevallen de behandelingsmethode vinden.

8 juni 2019: “Wie opvoeder van kinderen met een handicap wil worden, die is nooit klaar. Voor hem is ieder kind weer een nieuw raadsel, een nieuw probleem…Het gaat erom dat wij juist als opvoeders in de meest uitgesproken zin aan zelfopvoeding doen.”

31 augustus 2019: “…wie zich een zintuig verwerft voor vormen, die komt gaandeweg in een grondstemming van de ziel waarbij hij een inval krijgt wanneer daar aanleiding toe is.”

28 september 2019:”Wat is er in de eerste plaats voor het opvoeden van zulke kinderen nodig? Niet de zwaarte, maar humor, echte humor, levenshumor… Enthousiasme hebben, daar komt het op aan.”

26 oktober 2019: “De zaak zit zo dat als wij de plant bekijken, de wortel haar overeenkomstige werking in de organisatie van het hoofd heeft. En het bladgedeelte in de ritmische organisatie. Wat zich als vrucht of bloesem ontwikkelt, dat heeft zijn werking in de darmorganisatie, in de spijsverteringsorganisatie.”

16 november 2019: “Zo is het met de raadselen van de mens gesteld. De dingen die bij zulke abnormaliteiten aan de dag treden openen diepe inzichten omtrent het leven, niet slechts omtrent de mens, maar omtrent de gehele wereld.”

14 december 2019: “U moet een orgaan ontwikkelen om het leven te leren kennen. Het leven in zijn meest verschillende nuances te leren kennen. Dan zult u het al gauw merken als er dan dingen optreden die in de een of andere richting wijzen.”

25 januari 2020: “Het gaat erom dat u door liefdevolle overgave aan wat uit de mensen tot openbaring komt in uzelf het vermogen ontwikkelt, eenvoudig een oog te hebben voor dat waar het op aan komt. En dan zal u op dat moment het juiste invallen. Natuurlijk behoort hiertoe esoterische moed.”

22 februari 2020: “ Doch de juiste opvatting (over het karma) is hierin gelegen dat u de juiste impulsen tot enthousiasme opzoekt, die op het verder werkende karma zijn gericht… De vraag is: hoe benut ik wat er al aanwezig is?”

21 maart 2020: “Als u er in een geestelijke beweging aan denkt, deze geestelijke beweging voor het praktische leven vruchtbaar te doen worden, dan zal men deze geestelijke beweging als een levende beweging gaan beschouwen.