Cultuur

cultuur- header
Carnaval - Pasen - Kerstmis - pakjesavond

Na de werkdag en in de weekends hebben de activiteiten een geheel ander karakter. Enerzijds in dienst van de individuele ontwikkeling, anderzijds in dienst van de gemeenschapsvorming.

Feest vieren werkt gemeenschapsvormend. Daarom besteden wij zeer veel aandacht aan het voorbereiden van jaarfeesten. Vier tot vijf toneelstukken worden ingestudeerd. Op die manier kunnen we in beeldvorm de inhoud van een feest duidelijk maken. De jaarfeesten volgen de seizoenswisselingen. Voor de bewoners zijn het hulpmiddelen om zich te oriënteren in het jaarverloop.

Sinds mensenheugenis wordt er feest gevierd op belangrijke momenten. Feestvieren doe je met heel je gevoel, je eigen belevingswereld wordt daardoor verdiept. Goed feestvieren vraagt meestal een goede voorbereiding en natuurlijk goed meedoen. Een geslaagd feest geeft een dankbaar gevoel, geeft vreugde en vertrouwen in het leven. Alléén feesten gaat moeilijk. We willen ons plezier delen met elkaar, met de gemeenschap waartoe we behoren. Zoals een bewoner of medewerker uitkijkt naar zijn verjaardagsfeest, zo kunnen we ook de jaarfeesten met plezier beleven. Met elkaar kunnen we kracht putten uit deze feesten. Ze helpen ons om de gang door het jaar langer en energieker vol te houden.

Het beleven van de christelijke jaarfeesten in een telkens weerkerend ritme werkt helend op de mens.

De Kersttijd

 • Adventszondagen: adventstuin op de eerste zondag en een culturele activiteit op de derde en vierde zondag.
 • Sinterklaas: surpriseavond op 5 december, gevierd per huis.
 • Kersttoneel wordt opgevoerd door de medewerkers en een aantal bewoners
 • Het kerstfeest zelf wordt gevierd in de gemeenschap met alle bewoners en gezinnen.
 • Nieuwjaar wordt gevierd met de aanwezige medewerkers en bewoners.
 • Rondom Driekoningen wordt een toneelstuk opgevoerd door de medewerkers en de bewoners.

lintjesDe Paastijd

 • Carnaval wordt gevierd als verkleedfeest in de zaal
 • Palmzondag: een rondgang over de velden en door de tuin met palmpasenstokken en met liederen
 • Tijdens de goede week wordt in de huizen iedere avond bij het afsluiten een speciale activiteit gedaan
 • Witte donderdag: stille maaltijd
 • Goede Vrijdag: om 15.00 uur is er bijeenkomst in de zaal
 • Paaszaterdag is  er een gezamenlijke Bijbelavond in de zaal
 • Paaszondag: paasfeest gevierd met alle bewoners en gezinnen in de zaal

 

 

De zomertijdSt. Jansfeest overzichtsbeeld

 • Hemelvaart: dauwtrappen
 • Pinksteren: een vorm wordt gezocht
 • Sint Jan op 24 juni: midzomerfeest, vuur, spelletjes…
 • Vakantie
herfsttafel
herfsttafel

De Herfsttijd

 • Michaëlsfeest op 29 september (oogstfeest, moedproeven…)
 • Sint Maarten op 11 november (lantarentjes…)

 

 

Als inhoudelijk werk bieden we het volgende aan:

 • Een terugblik op de week waarin alle belangrijke accenten van de week nogmaals overlopen worden.
 • De Dorpsraad, de algemene vergadering van alle medewerkers en bewoners waarin belangrijke beslissingen over de ontwikkeling van Widar worden genomen.
 • De bewonersvergadering waarin de bewoners hun eigen thema’s behandelen.
 • We organiseren minstens twee keer per maand voordrachten, concerten of studiebijeenkomsten.
 • We bereiden mee de internationale bewonersconferenties voor waar telkens een afvaardiging van Widar naartoe gaat.
 • Daarbuiten worden nog talrijke evenementen aangeboden alles steunpunten voor de ontwikkeling van een gezamenlijke cultuur.

Widar heeft een eigen mini-volkshogeschool waarin een gamma aan avondactiviteiten wordt aangeboden.

De kunstenaar in onszelf krijgt volop de gelegenheid zich te ontplooien. Met deskundige hulp van externe specialisten zijn er periodes schilderles, (volks)dans, muziek, knutselen, steenkappen, toneel. De sportieveling gaat mee zwemmen, bowlen, joggen, wandelen. De meer technisch aangelegde bewoner knutselt in het fietsenatelier.

Velen hebben een activiteit buiten Dorpsgemeenschap Widar: boogschieten, jeugdbeweging, gehandicaptenorganisaties…

Maar ook aan de architectuur en de verzorging van het landschap besteden we meer dan gewone aandacht. Daaruit moeten eerbied en respect voor het leven blijken.

Tenslotte zorgen uitstappen, bezoeken aan concerten, musea en optredens voor een rijk en gevarieerd cultureel leven.

2004-8 (102)
Klaar voor een uitstap…

  2004-8 (101)