Giften en sponsoring

 Schenkrekening Widar:  BE55 230-0227101-44                          Fiscale aftrekbaarheid vanaf €40.

Schenkingen worden integraal gebruikt voor de uitbouw van de infrastructuur voor de bewoners.