Vergunning & erkenning

WIDAR vzw wordt erkend en vergund door het VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

We hebben een vergunning en erkenning bekomen voor:

  • zorgaanbieder van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg aan personen met een handicap
  • zorgaanbieder van ondersteuning aan personen met een handicap
  • zorgdienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp
Vergunning zorgaanbieder

De vergunde zorgaanbieder WIDAR VZW, administratief adres: Lipseinde 43 te 2330 Merksplas, wordt met ingang van 1 september 2016 voor onbepaalde duur vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voor het bieden van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aan personen met een handicap.

Erkenning voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

De dienst WIDAR VZW, administratief adres: Lipseinde 43 te 2330 Merksplas, wordt met ingang van 1 januari 2017 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp.

Voor verdere vragen hierover kan u terecht bij ons zorgloket.