Hoe zit dat met Demeter en biologisch-dynamische landbouw op Widar?

Wat is die biologisch-dynamische landbouw?
De biologisch-dynamische landbouwmethode komt voort uit de antroposofie, een levensvisie die begin 20e eeuw door Rudolf Steiner is ontwikkeld. Uitgangspunt is dat er een samenhang bestaat tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos. Daarom zijn het meestal gemengde bedrijven. Hiermee wordt bedoeld dat er verschillende land- en tuinbouwtakken aanwezig zijn in een bedrijf die elkaar helpen. De onderlinge levensprocessen worden in de biologisch-dynamische landbouw zo veel mogelijk ondersteund.

Zo kunnen boeren werken met een zaaikalender die rekening houdt met de maanstand en homeopathische mestpreparaten en wordt er gestreefd naar een kringloop van voer en mest op het eigen bedrijf.

Op Widar werken de landbouw en tuinbouw zo samen, dat het een gesloten kringloop kan vormen. We telen zoveel mogelijk eigen voer en ook de mest kunnen we zelf verwerken zonder een overschot aan productie.

Wat is het verschil met biologische landbouw? 
Net zoals in de biologische landbouw zijn dierenwelzijn en milieu belangrijk, alleen gaat dit bij de biodynamische landbouw nog een stapje verder! Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om dieren te onthoornen in de biodynamische landbouw, bij de biologische landbouw is dit wel toegestaan. Meer verschillen kan je vinden in deze tabel.
Een derde aspect dat ook een belangrijke rol speelt, is het bodemleven. Dit wordt door preparaten, dierlijke mest en compost zo vitaal en rijk mogelijk gemaakt en gehouden. Zo krijgen we werkelijk voedzame en gezonde producten op een duurzame manier. Niet voor niets wordt biodynamische landbouw de landbouw van en voor de toekomst genoemd!

Wat is het Demeter-keurmerk? 
Als het keurmerk van Demeter op de verpakking staat, is het product afkomstig van de biologisch-dynamische landbouw. Biologisch-dynamische boeren voldoen aan de biologische eisen en daarbovenop aan specifiek biologisch-dynamische eisen voor dierenwelzijn, milieu en natuur. Producten worden geteeld zonder kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen.

 

Op Widar gaan we ervan uit dat we als mensen voor een gezonde aarde moeten zorgen, zodat we zelf ook gezonde mensen kunnen worden/zijn.

Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden …

— Rudolf Steiner