Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Nood aan een beetje extra hulp? RTH… voor iedereen met een bijzondere hulpvraag!

Moet je er even uit, heb je nood aan een adempauze of zoek je tijdelijke hulp bij de verzorging omwille van een beperking? Widar biedt je een tijdelijk verblijf met warme en vakkundige ondersteuning in een groene en stille omgeving.

Wat is RTH?

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is beperkte ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Enkel een vermoeden van een beperking volstaat. Via RTH kan zonder veel administratieve verplichtingen snel en vlot hulp geboden worden. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp in Widar bestaat in twee vormen: dagopvang en verblijf. Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie. In overleg kan ook gekozen worden voor ambulante begeleiding waarbij je naar Widar komt voor begeleiding bij je zorgvraag. Daarnaast kan Widar voor je bemiddelen voor mobiele begeleiding bij je thuis via Artusa, het samenwerkingsverband van verschillende voorzieningen uit de regio.

Dagopvang

Bij dagopvang zorgt Widar voor een zinvolle en leuke dagbesteding, bv. samen koken, werken op de boerderij, werken in de tuin, bakkerij, weverij, café, atelier of een zomerkamp, … Dagopvang is er op week- én weekenddagen. Als je dat wilt, kun je ook een halve dag komen.

Kostprijs? Een hele dag kost maximaal 11,92 euro (*2023).

Nachtopvang

Lukt het tijdelijk niet om alleen thuis te blijven? Dan kun je terecht in één van de huizen van Widar. Wij bieden jou ’s avonds, ’s nachts en ’s ochtends ondersteuning. Nachtopvang is er tijdens de week en in het weekend. 24 uur opvang is mogelijk door het combineren van de dagopvang met het verblijf.

Kostprijs? Verblijf kost per nacht maximaal 29,98 euro (*2023).

Voorwaarden

  • Je bent jonger dan 65 jaar.
  • Je verblijft in België.
  • Je hoeft nog geen erkenning van het VAPH te hebben, maar er moet wel minstens een vermoeden van een handicap zijn.
  • Je krijgt nog geen ondersteuning van een VAPH-dienst of VAPH voorziening.
  • Je hebt nog geen Persoonlijk Assistentie-Budget (PAB) of geen Persoons-Gebonden Budget (PGB).

Overheidsinformatie over RTH kan je vinden op de website van het VAPH.

Heb je nog vragen of wens je je aan te melden? Contacteer ons dan via het contactformulier of via onderstaande contactgegevens:

Telefoon: 014/63.92.71
Mailadres: zorgloket@widar.be

Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden …

— Rudolf Steiner