Wonen

Wonen in familiaal verband: een weg naar de ander

Wil je graag wonen in familiaal verband in kleine groepen?
Wij hebben huizen waar gemiddeld 7 mensen samen wonen met een gezin of medewerkers. Cohousing mét en voor personen met een beperking.

  • Kleinschalig
  • Grote continuïteit door intern wonende medewerker(s)
  • Sterke vertrouwensband
  • Samen eten aan de grote tafel
  • Samen de zorg dragen voor elkaar en het huis(houden)
  • Samen de dag beginnen en afsluiten
Levende verbindingen

Onze huizen

De namen van onze huizen komen uit de Edda, de Noors-Germaanse mythologie. Ook Widar is een naam uit deze mythologie. Widar is de zonnegod die samenwerkte met de mensen op aarde en gebruik maakte van de overschotskrachten. 

Levende verbindingen
Levende verbindingen
Levende verbindingen
Levende verbindingen

Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden …

— Rudolf Steiner