Verdiepingscursus

Voor alle medewerkers in de heilpedagogie en sociaaltherapie die hun werk verdieping willen geven via de inhouden en praktijk van de antroposofische karakterisering.

In deze verdiepingscursus gaan we verder in op de achtergronden van de temperamenten en constituties. Niet enkel de achtergronden zullen gegeven worden, maar ook hoe je praktisch kan omgaan met bepaalde temperamenten en constituties. Het doel is namelijk om vaardiger te worden in ons therapeutisch handelen met mensen met een beperking. Dit doen we aan de hand van waarnemingsoefeningen en casussen uit de praktijk. Omdat dit van onszelf een ontwikkeling vraagt, niet enkel in kennis, zullen we werken met de innerlijke scholingsweg. Met name de basisoefeningen, zoals gegeven door Rudolf Steiner, zullen aan bod komen. Aan het einde van elke dag is er de mogelijkheid om al je vragen met betrekking tot je werk en de antroposofie te stellen in een antroposofisch vragenuurtje.

Basiskennis van de antroposofische menskunde wordt verwacht van de deelnemers. Er kan gevraagd worden om af en toe thuis wat voor te bereiden.

De cursus gaat door op donderdagnamiddagen van 14u15 tot 17u15.

Programma:

 • 18 januari Lesdag 1: Karma en handicap, waar komt je temperament en constitutie vandaan?
 • 1 februari Lesdag 2: Temperamentenleer
 • 15 februari Lesdag 3: Contstitutieleer deel 1
 • 7 maart Lesdag 4: Contstitutieleer deel 2
 • 21 maart Lesdag 5: Contstitutieleer deel 3

Dagindeling:

 • 14u15 – 14u45 Opmaat: innerlijke scholingsweg
 • 14u45 – 15u45 Inhoudelijk deel
 • 15u45 – 16u15 Pauze
 • 16u15 – 16u45 Casussen
 • 16u45 – 17u15 Antroposofisch vragenuurtje

Praktisch:

 • Locatie: Blauwe zaal, Bergsken 3, 2330 Merksplas
 • Kostprijs: Gratis voor werknemers van Widar/€50 voor deelnemers van buiten Widar
 • Inschrijven: via het onderstaand formulier/De inschrijvingen zijn gesloten. In het voorjaar 2025 organiseren we weer een verdiepingscursus.

Evaluatie verdiepingscursus

Naam
Je mag deze evaluatie ook anoniem invullen.
We initieerden het 6-voudig pad voor de innerlijke scholingsweg. Heb je iets gehad aan deze oefeningen?
Denk aan karma & handicap, de temperamenten en de constitutiebeelden.
Wat vond je van het ritme in de lesdagen, de opdrachten, ...
Aan wat heb je iets gehad? Wat vond je zinvol?
Wat zou de volgende keer beter kunnen? Wat heb je gemist?

Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden …

— Rudolf Steiner