Landbouw

Op onze biologisch-dynamische boerderij hechten we veel waarde aan koeien met horens. Horens zijn een belangrijk kenmerk van gezonde koeien en dragen bij aan hun welzijn. Ze spelen een cruciale rol in de spijsvertering en het immuunsysteem van de koe.
Daarnaast vinden we het van groot belang dat onze koeien zoveel mogelijk naar buiten kunnen. Frisse lucht, zonlicht en beweging zijn essentieel voor hun fysieke en mentale gezondheid. Bovendien kunnen ze op natuurlijke wijze grazen en hun sociale gedrag vertonen, wat hun welzijn bevordert.
boerderijkamp enkele foto's (10)
Samen met de boeren werken de bewoners op de boerderij. Zij staan in voor het verzorgen van de dieren en onderhoud van de terreinen. Hierbij wordt rekening gehouden met de capaciteiten van de bewoners. Met een warm hart en open geest verwelkomen wij hen als waardevolle teamleden.
Met dit team voorzien wij Widar van lekkere en gezonde zuivelproducten en eerlijk vlees.

Door het gebruik van eigen mest, vrije uitloop en eigen voer streven we naar een holistische benadering van de veeteelt, waarbij het welzijn van de koeien centraal staat. Dit draagt bij aan de duurzaamheid en de ecologische balans van onze boerderij. We zijn er trots op dat we op deze manier kunnen bijdragen aan het creëren van een gezonde en harmonieuze leefomgeving voor onze koeien, varkens en voor ons allemaal.

Levende verbindingen
De 6 varkens leven bij ons heel het jaar door buiten, we proberen het natuurlijk gedrag te stimuleren. Dit door een modderbad aan te bieden en ze een grote wei te geven waar ze met hun snuit in de grond kunnen wroeten.
Als biologisch-dynamische boerderij voorzien we voor het grootste deel ons eigen voer voor onze koeien en varkens. We verbouwen diverse gewassen zoals klaver, kruidenrijkgrasland, bieten en granen. Hierdoor kunnen we onze koeien een gevarieerd en gezond dieet aanbieden.
Levende verbindingen

Mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden …

— Rudolf Steiner