Wonen

Dorpsgemeenschap Widar

In dorpsgemeenschap Widar wonen zes families. Een familie bestaat uit: een medewerkergezin, een extra begeleider en een groep van zeven bewoners. Allen wonen onder één dak. Overdag werken een aantal extern wonende medewerkers in het huis.

Veel eters ...
Veel eters ...

Iedereen heeft een eigen kamer. Maar het hoofddoel is toch: het leren samenleven in een familiaal verband. Daarom heeft elk huis zijn eigen keuken, wordt de was terplekke verzorgd en nemen alle huisgenoten deel aan het onderhoud en inrichting van hun eigen huis. Zo ontstaat er per huis een eigen, unieke huiscultuur.

De bewoners kunnen zich zo nestelen in de geborgenheid van een familiale sfeer. En tegelijk nemen ze deel aan een wereld die het ‘normale’ leven zo dicht mogelijk benadert.

...dus ook veel afwas!
...dus ook veel afwas!

Dorpsgemeenschap Balder

Widar VZW heeft de mogelijkheid gehad om een nieuwe ‘dorpsgemeenschap’ te beginnen. In Wortel Kolonie, rondom het kruispunt “De vier gebouwen” hebben we – in samenwerking met de stad Hoogstraten – drie huizen opgericht of zijn we aan het oprichten voor opvang van mensen met een handicap. Van Hoogstraten hebben we het gebouw ‘Het Casino’, een tweewoonst, loodsen en stallingen en 5,5 hectaren grond in erfpacht kunnen nemen. Dat biedt voldoende mogelijkheden om onze nieuwe plaats te kunnen beginnen.
Twee werkplaatsen werden intussen al opgestart: de boerderij en Café Den Bayerd in het Casino. Dat gebeurt voorlopig nog onder de vleugels van dorpsgemeenschap Widar.

Een eerste woonhuis – Ekkehart genaamd – voor de opvang van zeven personen met een handicap en een inwonende familie is maandag 11 april 2012 in gebruik genomen. Er gingen 12 jaren voorbij tussen begin en uitvoering. Het resultaat van 4 jaar bouwen en verbouwen is te zien in Kolonie 28 – over Den Bayerd.

Het totale project bestaat uit drie woonhuizen voor de opvang van 21 bewoners, vier medewerkersgezinnen en ruimte voor vier extra medewerkers. Werkplaatsen waar de bewoners overdag zinvol en nuttig werk kunnen verrichten zullen zijn: een boerderij, een feestzaal/cafetaria.

Administratief zullen beide dorpsgemeenschappen behoren tot de Widar VZW.

We zijn ook begonnen met het heropbouwen van de parallelbouw die vroeger achter het Casino stond. Die werd midden vorige eeuw afgebroken.

Nu verrijst hij weer in het landschap rondom het Casino. De oude grondvorm wordt weer opgepakt. Er zal een prachtig binnenpleintje ontstaan.

In de toekomst zou deze parallelbouw dan dienen om 10 bewoners die meer zorg vragen op te kunnen nemen.

Dat wordt dan het tweede huis van dorpsgemeenschap Balder.

Als dat klaar is, kan de nieuwe gemeenschap naar een grotere zelfstandigheid groeien. Dan wordt het initiatief in Wortel Kolonie minder afhankelijk van Widar. En kan het zijn eigen dynamiek en ontwikkeling gaan.

De bewoners en medewerkers van huize Ekkehart wonen op een unieke en mooie plek.

Onze huizen

Benaming Huizen
De namen van de huizen en de werkplaats werden gekozen uit de Edda, verzamelde werken uit Scandinavië over de Germaanse mythologie, goden- en heldenliederen.

Selecteer voor meer info

Midgard
Midgard
Skirne
Skirne
Landvidi
Landvidi
Breidablick
Breidablik
Ekkehart
Ekkehart
Idafeld
Idafeld
Yggdalir
Yggdalir